سفارش تبلیغ
صبا
به بهانه تمدن

     پرفسور«ادون روزو»رئیس موزه جنگ فرانسه را به مدت یک ساعت به شلمچه می برند.

احمددهقان ـ نویسنده جنگ ـ تعریف می کرد:وقتی با این آدم فرانسوی پا به شلمچه گذاشتیم ،او هی نفس عمیق می کشید ووای وای می کرد ومی گفت:این جا کجاست؟

این زمین با آدم حرف می زند ! اگریک وجب از این زمین را در فرانسه داشتیم ،نشانت می دادم مردم چه زیارتگاهی درست می کردند.

بعد هم همین«ادون روزو»گفته بودآرزوی من این است که یک هفته بتوانم با پای پیاده روی این خاک ـ شلمچه ـ قدم بزنم.

موقع رفتن به کشورش هم گفته بود:همه ی بیست سال مطالعه وتلاش وتحقیقاتی که روی جنگ های دنیا داشته ام یک طرف،این سه روزی که ایران بودم ودرباره ی جنگ شما شنیدم،یک طرف.


نوشته شده در چهارشنبه 89/5/27ساعت 3:2 عصر توسط زهرا روحانی نظرات ( ) |

بامادرش ازپله بالا آمد وکنارم ایستاد چشمانی درشت وسیاه داشت وبابینی عقابیش کاملاشبیه اصفهانیها بوداماسبزه بودن پوستش من رایاد دوست شیرازیم می انداخت .چنددقیقه بعد اتوبوس راه افتاد.داشتم از شیشه بیرون را نگاه میکردم،در سرو صداوشلوغی شهر گم شده بودم...

اتوبوس یک دفعه زد با سرعت ترمز کرد به خودم آمدم. مادرش دستش راا گرفت و به او اشاره کرد که که به سمتش برود برق چشمانش نمایانگر هیجان وشور زیاد او بود نگاهی به مادرش کرد و باهمون معصومیت خواستنی که در چهره ا ش بود به مادرش اخمی کرد ،گوشه ی ابرویش را بالا انداخت،با گوشه ی چشمش نگاه به یقه ی مادرش انداخت و گفت: یقه ات پیداست...مادر نگاهی با محبت و عشق به فرزندش انداخت و با لبخندی گفت:چشم و بعد با شال روی یقه اش را پوشاند اما موهای رنگ کرده اش همچنان بیرون بود.


نوشته شده در سه شنبه 89/5/26ساعت 4:10 عصر توسط زهرا روحانی نظرات ( ) |

                                      

چیزی یا تصور کن که کسایی که توی اون خبره اند ودستی توش دارن واز صاحب نظرای اون به شمار میان خودشون ازحال واوضاعش وبه انحراف کشیده شدنش گله داشته باشن وصداشون دراومده باشه انوقت یک عده که صلاحیت قضاوت درمورد اون موضوع راندارن دایه ی بهتر از مادر بشن و بخوان به همه ی دنیا اعلام کنن که آی مردم به داد این رشته برسید که دارن جلوشا می گیرن و نمی ذارن رشدو پیشرفت کنه.

این وضعیتیه که الان موسیقی ما داره .موسیقیدان هایی که یک عمر کارشون سر وکار با نت و موسیقی وغیره بوده وازاصالت موسیقی صحبت می کردن از به ابتذال کشیده شدنش دل پر خونی دارن.

سبکای عجیب وغریبی که هر روز داره به تعدادشون اضافه میشه که نه موسیقی درستی داره ونه شعراش مفهومی. اونهایی شون هم که یکم وضعشون بهتره فقط افسردگی ویاس ونا امیدی راتوی ذهن شنوندش القا می کنه.

والا من نمی دونم این آقای بهمن قبادی چیزی از موسیقی سرش میشه یا حتی یکبار با یک موسیقی دان درمورد این رشته وانحرافاتش صحبت کرده که این قدر دلش سوخته و خواسته به کسایی که توی این رشتن مثلاکمک کنه .

اصلا میفهمه انحراف یعنی چی؟؟!!

ایشون اصلا هدفش چیز دیگه ای یه......

کسی ازگربه های ایرانی خبرنداره ،فیلمی که به صورت زیرزمینی توی ایران ساخته شده .درجشنواره ی کن فرانسه جایزه گرفته وتوی فرانسه فروش عجیب وغریبی داشته وقراره توی چندین کشور دیگه هم روی پرده بره.

گربه های ایرانی،فیلمی یه که خواسته ازسختی های هنرمندان جوونی بگه که دارن موسیقی ایران رو به ابتذال می کشن.اونوقت نباید انتظار داشته باشیم که کسایی که با هزار برنامه سعی دارن این جور موسیقی ها راتوی کشورمون رواج بدن که ذهن همه را مسموم کنن ازاین فیلم ها حمایت کنن واون را برای اکران به سینما هاشون ببرن.

راستی حضور حامد بهداد توی این فیلم قابل توجه است انگار اونم راه گلشیفته ومعتمد آریا را انتخاب کرده؟؟

تق حامد بهداد هم در اومد  

   حامد بهداد ، بهمن قبادی ، نگار شقاقی ، اشکان کوشانژاد در جشنواره فیلم کن

جشنواره فیلم کن - حامد بهداد ، بهمن قبادی ، نگار شقاقی ، اشکان کوشانژاد

 


 

 


نوشته شده در جمعه 89/5/8ساعت 7:52 عصر توسط زهرا روحانی نظرات ( ) |


Design By : Pichak